lørdag 1. april 2017

Vi går på Norges største kraftmagasin

På vei nordover til Haukeli, gikk vi over Norges største kunstige innsjø og kraftmagasin. På grunn av ferdselsforbud i en av dalene på østsiden av Blåsjø (innført for å spare villreinen for stress), så måtte vi gå flere kilometer vest, før vi kunne snu og gå øst og over Blåsjø. På denne ferden passerte vi Storvassdammen, som er Norges største steinfyllingsdam, med sin høyde på 90 meter og bredde på 1,4 kilometer (!). Dammen har et ufattelig volum på 9,7 mill. m³ med steinmasse og fremstår som et trollfengsel med alle høyspentlinjene som går forbi.

Vi prøver å finne ut om vi er på innsiden eller utsiden av trollgjerdene...

Klar for å starte turen over Blåsjø


Den dumme prøvekaninen går først for å sjekke forholdene

Blåsjø har blitt tappet noen meter siden isen la seg

Det er noen kilometer å gå for å
komme seg til den andre siden

Det går fint å gå på natten når en har spor å følge

Jan Arne multitasker med to mobiler,
vi har funnet litt dekning og
bestiller forsyninger til Haukeliseter

Vi har ikke møtt mange folk på turen,
men plutselig kom 4 karer ut av tåka

Tåka begynner å sprekke opp

2 stykk som kjeder seg


Bilde av Storvassdammen på sommeren (Bilde hentet fra Wikipedia)
        

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar