mandag 27. mars 2017

Møte med Europas sørligste villreinstamme

Norge er i dag det eneste landet i Europa som har rester av den opprinnelige ville fjellreinstammen og Sirdalsheiane er faktisk hjem for Europas sørligste villreinstamme. Vi har sett mange spor, men så langt ikke sett noe til dem. Områdene til villreinen har over mange år blitt redusert og trekkrutene har blitt færre, hovedsakelig på grunn av kraftutbygging og menneskelig ferdsel. Dette har ført til at en prøver å stresse dyrene minst mulig, ved å begrense eller forby ferdsel i enkelte områder. Skulle man møte på reinen, oppfordres det derfor til å holde seg på god avstand. Reinen er veldig sky og oppmerksom på både lukt og bevegelser og kan lett bli skremt vekk fra viktige beiteområder. Dette kan i verste fall bidra til at kalvene ikke får i seg nok føde og blir mer utsatt i det røffe klimaet. Vi hadde ikke de store forhåpningene om å se noe til disse flotte dyrene, men i dag våknet vi opp til at Obelix gryntet og snøftet utenfor teltet og vi var heldige og fikk se en reinsdyrflokk 300-400 m unna. Takk for den, Obelix ;-)

En skikkelig villmarksopplevelse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar