lørdag 21. oktober 2017

Moderne samer

Samene forvalter store områder til reindrift, helt fra Femunden i Hedmark og opp over hele Nord-Norge. Som regel også på avsidesliggende steder. Reinflyttingen foregår ofte på nattestid, på grunn av at dyra ellers ikke vil flytte på seg i varmen.

Vi var derimot så heldige at vi fikk se hvordan samene opererer. Her er det snakk om moderne teknikker og i dette tilfellet brukte de helikopter til å samle og flytte de store reinsflokkene. Effektivt er stikkordet her; på bare noen få timer hadde de samlet flere hundre rein i et område som tok oss godt over en dag å gå igjennom.

Næringen lever og fungerer fortsatt, men en mer liberal holdning til rovdyr, samt uvitenhet blant vanlige folk som ferdes i fjellet og forstyrrer reinen, gjør at denne næringen er under sterkt press og går dessverre en usikker tid i møte.

Helikopter er et moderne og effektivt verktøy for reinsnæringa

De har nok en fin dag på jobben disse her

Mindre flokker jages ut av lommene rundt i terrenget

En større flokk presses i nordlig retning av Raavnejegaejsie (Nordre Gauptjønnaksla)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar